Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Woensdag onder het octaaf van Pasen

Consecration by Pope Benedict XVI
Lc 24:35

Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood.

Volgende mis Vorige mis