Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de derde week van de Veertigdagentijd

Martelaar no 2 (Rene van Tol, © Rene van Tol)
Lc 11:18-20

Als ook de satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? U beweert immers dat Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf. Maar als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als Ik de demonen uitdrijf met de vinger van God, dan is kennelijk het koninkrijk van God bij u gekomen.

Volgende mis Vorige mis