Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de derde week van de Veertigdagentijd

I will be your God and you will be my people
jer 7:23

Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Luistert naar Mij, dan zal Ik uw God, en gij zult mijn volk zijn; heel de weg moet ge houden, die Ik u voorschrijf, dan zal het u goed gaan.

Volgende mis Vorige mis