Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Woensdag van de derde week van de Veertigdagentijd

Tech parenting feature
deut 4:8-9

en welke machtige natie heeft zulke rechtvaardige bepalingen en voorschriften, als heel deze Wet, die ik u heden geef! Waak dus met de grootste zorg, om niets te vergeten, van wat uw eigen ogen hebben aanschouwd; verlies het heel uw leven niet uit uw gedachten, maar prent het uw kinderen en kleinkinderen in.

Volgende mis Vorige mis