Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Woensdag van de derde week van de Veertigdagentijd

Jewish new year
mt 5:18

Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.

Volgende mis Vorige mis