Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Christus Koning

Christ in Majesty ("Très Riches Heures du Duc de Berry", 1410-1411, Musée Condé à Chantilly, France)
Kol 1:15-16

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Volgende mis Vorige mis