Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Christus Koning

La Genèse (Francoise Burtz, © Francoise Burtz)
Kol 1:15-17

Deze is het Beeld van den onzichtbaren God, de Eerstgeborene van gans de schepping. Want in Hem werd alles geschapen, wat in de hemel is en op de aarde, de zichtbare en onzichtbare dingen, Tronen, Heerschappijen, Overheden en Machten. Alles is geschapen door Hem en voor Hem; Hij is vóór alles, en alles bestaat in Hem.

Volgende mis Vorige mis