Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierentwintigste zondag door het jaar

 (Bradi Barth, © Herbronnen vzw.)
Lc 15:4-6

‘Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders; thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: “Deel in mijn blijdschap want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.”.’

Volgende mis Vorige mis