Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierentwintigste zondag door het jaar

Prodigal Son (Cody F. Miller, © Cody F. Miller.)
Lc 15:21-22

De zoon sprak tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn knechten: Gauw, haalt het beste kleed, en trekt het hem aan; doet hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijn voeten.

Volgende mis Vorige mis