Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de Maagd Maria

The dream of St. Joseph (Georges de la Tour, 1640, Musée des Beaux-Arts, Nantes)
Mt 1:20b-21

‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’.

Volgende mis Vorige mis