Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de Maagd Maria

Blessed Art Thou among Women (Gertrude Käsebier, 1899, The Metropolitan Museum of Art)
Mt 1:22-23

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

Volgende mis Vorige mis