Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

HH. Petrus en Paulus, apostelen

Pope Franics greets pilgrims in St Peters Square before the Wednesday general audience on Oct 29 2014 (Daniel Ibez, 2014, © Daniel Ibez)
Mt 16:18-19

‘Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’.

Volgende mis Vorige mis