Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

HH. Petrus en Paulus, apostelen

Jesus Handing the Keys to Peter (Pietro Perugino, 1481-82 ,  Sistine Chapel, Vatican City)
Mt 16:19

‘Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’.

Volgende mis Vorige mis