Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Pinksteren

The last supper (Jacopo Bassano, 1542, Galleria Borghese)
Jh 14:24-26

Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord, maar dat van de vader die Mij gezonden heeft. Dat is het wat Ik jullie te zeggen had, nu Ik nog bij jullie ben. De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Volgende mis Vorige mis