Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Pinksteren

Pinksteren (Emma Munneke, 2005, © Emma Munneke)
Hand 2:1-3

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.

Volgende mis Vorige mis