Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vrijdag in de vierde week van de Vasten

The raising of Lazarus (after Rembrandt) (Vincent van Gogh, 1890, Van Gogh Museum)
Jh 11:44-45

En de dode kwam te voorschijn, de voeten en handen in windsels gewikkeld, en zijn gezicht met een zweetdoek omwonden. Jesus zei hun: Maakt hem los, en laat hem gaan. Velen van de Joden, die naar Maria waren gekomen, en gezien hadden, wat Jesus gedaan had, geloofden daarom in Hem.

Volgende mis Vorige mis