Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde Zondag van de Vasten

La multiplication des pains (Jacques Muller, 1992, © Jacques Muller)
Jh 6:11

Daarop nam Jezus de broden, en na het uitspreken van het dankgebed deelde Hij ze uit onder de aanwezigen, en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden.

Volgende mis Vorige mis