Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Twaalfde zondag na Pinksteren

De barmhartige Samaritaan (Vincent van Gogh, 1890, Kröller-Müller Museum, Otterlo)
Lc 10:30-34

Jezus nam weer het woord en zei: ‘Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde.’

Volgende mis Vorige mis