Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Twaalfde zondag na Pinksteren

De barmhartige Samaritaan (Jan van't Hoff, © Jan van't Hoff)
Lc 10:33-34

Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde.

Volgende mis Vorige mis