Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vigilie van Pinksteren

Madonna At The Fountain (Jan van Eyck, 1439)
Baruch 3:9-13

Israël, hoor de geboden des levens, Luister aandachtig, om verstandig te worden! Hoe komt het Israël, Dat gij in het land der vijanden toeft, En op vreemde bodem verkwijnt; Dat gij onrein zijt geworden als lijken, Op één lijn gesteld met die in het graf zijn gedaald? Gij hebt de Bron der wijsheid verlaten! Wanneer ge de weg van God hadt bewandeld, Dan hadt ge in eeuwige vrede gewoond.

Volgende mis Vorige mis