Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertempervrijdag in de Vasten

The Pool of Bethesda (Robert Bateman, 1877, Yale Center for British Art)
jh 5:2-7

Nu is er te Jerusalem, bij de Schaapspoort, een badinrichting met vijf zuilengangen, in het hebreeuws Bezata geheten. Daarin lag een grote menigte zieken, blinden, kreupelen, lammen, op de beweging van het water te wachten. Want een engel des Heren daalde van tijd tot tijd naar de vijver af, en bracht het water in beroering; wie dan het eerst na de beweging van het water daarin afdaalde, werd gezond, aan wat kwaal hij ook leed. Daar was nu een man, die acht en dertig jaar ziek was. Toen Jesus hem zag liggen, en vernam, dat hij reeds lange tijd lijdende was, sprak Hij tot hem: Wilt ge gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Heer, ik heb niemand om mij in de vijver te helpen, als het water in beweging komt; en terwijl ik mij er heen sleep, gaat een ander er vóór mij in.

Volgende mis Vorige mis