Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Donderdag in de eerste week van de Vasten

Jesus heals the Canaanite Woman's doughter
mt 15:25-28

Maar ze kwam naar Hem toe, wierp zich voor Hem neer, en zeide: Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen. Maar ze zeide: Ja wel, Heer; ook de hondjes eten toch van de kruimels, die van de tafel hunner meesters vallen. Toen antwoordde Jesus: O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede, zoals ge verlangt. Van dat ogenblik af was haar dochter genezen.

Volgende mis Vorige mis