Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Donderdag in de eerste week van de Vasten

Trusting God with my What ifs...
eze 18:9

hij leeft naar mijn voorschriften, en onderhoudt stipt mijn geboden: zo iemand is rechtvaardig; hij zal zeker in leven blijven, zegt Jahweh, de Heer.

Volgende mis Vorige mis