Lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie

Druk je eigen missaal af

Lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm voor feesten

Lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm voor feesten (38 bladzijden)