Lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie

Druk je eigen missaal af

Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm voor feesten

Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm voor feesten (46 bladzijden)