Lezingen uit de Bijbel voor de rooms-katholieke liturgie

Druk je eigen missaal af

Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in beide vormen

Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in beide vormen (652 bladzijden)