Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achtste zondag door het jaar

Christ in de Wilderness - Awaking (Stanley Spencer)
Mc 2:18-20

De leerlingen van Johannes en de farizeën hadden eens een vastendag. En men kwam naar Hem toe, en zeide Hem: Waarom vasten de leerlingen van Johannes en van de farizeën, en vasten uw leerlingen niet? Jesus sprak tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Zolang ze den bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen zullen komen, dat de bruidegom van hen wordt weggenomen; op die dag zullen ze vasten.

Volgende mis Vorige mis