Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Pinksteren

Peace be with you
Jh 20:19

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’.

Volgende mis Vorige mis