Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Christus Koning

Adam and Eve (Reco Capey, © Reco Capey)
1 Kor 15:21-22

Want omdat door een mens de dood is gekomen, daarom ook is door een Mens de opstanding der doden. Zoals allen immers sterven door hun gemeenschap met Adam, zo zullen ook allen door hun gemeenschap met Christus herleven.

Volgende mis Vorige mis