Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eenendertigste zondag door het jaar

But He That Is Greatest Among You Shall Be Your Servant (Gunning King, 1911)
Mt 23:8-12

Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden.

Volgende mis Vorige mis