Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Sacramentsdag

Corpus Christi (Fr. Stephen, MSC, 2011, © Fr. Stephen, MSC)
Jh 6:57-58a

Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn.

Volgende mis Vorige mis