Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Heilige Drievuldigheid

Savior
Jh 3:17

Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden.

Volgende mis Vorige mis