Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Visitatie van de H. Maagd Maria aan Elizabeth

Visitation (Arcabas, © Arcabas)
Lc 1:41

Toen Elisabet de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot, en werd Elisabet van den Heiligen Geest vervuld.

Volgende mis Vorige mis