Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Visitatie van de H. Maagd Maria aan Elizabeth

Daughter of Zion
sef 3:14

Jubel. dochter van Sion. Israël. juich. Verheug en verblijd u. dochter van Jerusalem. met heel uw hart.

Volgende mis Vorige mis