Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dinsdag onder het octaaf van Pasen

Christ in the Garden with Mary Magdalene
Jh 20:17

‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.” ’.

Volgende mis Vorige mis