Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Maandag onder het octaaf van Pasen

Detail from Stained Glass (Daniel Owen, 2010, Church of the Ascension, Timoleague, Co. Cork, © Daniel Owen)
Mt 28:8-9

Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei Hij. Ze gingen naar Hem toe, grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de knieën.

Volgende mis Vorige mis