Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Maandag van de vierde week van de Veertigdagentijd

Joy
jes 65:18-19

Maar men zal zich verheugen en eeuwig verblijden Over wat Ik zal scheppen. Zie, Jerusalem schep Ik om in gejubel, In vreugde zijn volk; En Ik zal over Jerusalem juichen, In mijn volk Mij verblijden! Men zal er niet langer meer horen Het geklaag van geween of geschrei.

Volgende mis Vorige mis