Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag van de derde week van de Veertigdagentijd

The Sacrifice of Isaac (Anonymous, 2017, Vlaamse Poort, Brussel, © Ivan Put)
Hos 6:4-6

Efraïm, wat zal Ik u doen, Juda, hoe met u handelen? Uw vroomheid is als een morgenwolk, Vergankelijk als de ochtenddauw! Daarom heb Ik er op ingeslagen door de profeten, Ze gedood door de woorden van mijn mond; Is mijn gericht als het licht Te voorschijn getreden. Want vroomheid wil Ik, geen offers; Kennis van God liever dan offeranden.

Volgende mis Vorige mis