Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag van de derde week van de Veertigdagentijd

The pharisee and the publican
Lc 18:14b

‘Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’.

Volgende mis Vorige mis