Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Woensdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

Jonah 1:3 (The Call to Jonah) (Ben-Zion, 1952, Biblical Themes portfolio, Plate XIV, (Curt Valentin, New York))
Jona 3:1

Voor de tweede maal werd nu het woord van Jahweh tot Jonas gericht.

Volgende mis Vorige mis