Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag na Aswoensdag

De zeven werken van barmhartigheid - De hongerigen voeden (de Meester van Alkmaar)
Jes 58:9-10

Dan eerst zal Jahweh u verhoren, Als ge Hem aanroept; En als ge om hulp smeekt, U zeggen: Hier ben Ik: Wanneer ge niemand knecht in uw midden, Met de vinger nawijst, of kwaad van hem spreekt; Wanneer ge uw hart voor den hongerige opent, En den versmachtende verzadigt! Dan zal uw licht in de duisternis stralen, Uw nacht zal zijn als klaarlichte dag.

Volgende mis Vorige mis