Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Aswoensdag

The Prayer in Secret (Alexandre Bida)
Mt 6:5-6

En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen; zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Volgende mis Vorige mis