Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde zondag door het jaar

Paradise (Giusto de' Menabuoi, 1376, Baptistry, Padua)
Mt 5:3-9

‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’

Volgende mis Vorige mis