Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Heilige Familie

De zeven smarten van de Heilige Maagd - de vlucht naar Egypte (Albrecht Dürer, 1496, Gemäldegalerie, Dresden)
Mt 2:13b

‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw.’

Volgende mis Vorige mis