Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Johannes, apostel en evangelist

Les Disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la Résurrection (Eugene Burnand, 1898, Musée d'Orsay, Paris)
Jh 20:3-4

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.

Volgende mis Vorige mis