Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Sitting under a tree
Jh 1:50-51

Waarop Jezus zei: ‘Je gelooft dus omdat Ik zei dat Ik je gezien heb onder de vijgenboom? Je zult nog grotere dingen zien!’ En Hij voegde eraan toe: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult zien hoe de hemel geopend is en Gods engelen opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon.’.

Volgende mis Vorige mis