Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zesentwintigste zondag door het jaar

Царь царём (Казанцев, Александр Иванович, 1690)
1 Tim 6:14-16

houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen. Hij is de gelukzalige, de enige heerser, de koning der koningen en de Heer der heersers, Hij alleen bezit de onsterfelijkheid en Hij woont in ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien. Aan Hem de eer en de eeuwige macht! Amen.

Volgende mis Vorige mis