Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Matteüs, apostel en evangelist

De roeping van Matteüs (Hendrick Ter Brugghen, 1621, Utrecht, Centraal Museum)
Mt 9:9

Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand bij het tolkantoor zitten, die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem.

Volgende mis Vorige mis