Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Kruisverheffing

1 + 1 gratis (Artyvee, 2011, © Artyvee)
Jh 3:14-15

Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit.

Volgende mis Vorige mis