Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Christ carrying the cross (El Greco, 1600-1605, Prado Museum)
Lc 14:27

Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

Volgende mis Vorige mis